№1(15) // 2021

Схидноевропейский журнал 1_2021_лицо_page-0001

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01

Download.PDF №1(15) // 2021

Зміст номеру

 

 

 

Питання історії медицини. Огляд

Проф. Баран Д. Деякі пам’ятки в румунський історії медицини

Питання кардіології. Симпозіум

Проф. Корж О.М. Ураження серцево-судинної системи при COVID-19

Питання гастроентерології. Симпозіум

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко. Helicobacter pylori в клініці внутрішніх хвороб

Питання ендокринології. Симпозіум

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова. Молекулярні механізми інсулінорезистентності при нормальній вагітності та гестаційному діабеті.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження

Проф. Мазур І.П. Історія медицини України періоду мезоліту: кліматичні і соціально-релігійні витоки розвитку емпіричної медицини.

Питання кардіології. Оригінальне дослідження

Проф. Є.Я. Ніколенко, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова, ас. О.О. Салун. Карведілол проти метопрололу сукцинату при лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та пацієнтів із гострим інфарктом міокарда.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі. Антиоксидантна система в нормі та при патології

Проф. Робак І.Ю. Міждисциплінарність історії медицини та обмеженість сучасного вітчизняного історико-медичного простору.

Питання невідкладних станів. Оригінальне дослідження

Проф. Р.Ш. Полухов, доц. Е.М. Насібова, А.Е. Полухова, А.М. Рустамханли, М.Ю. Султанова, Ф.Г.  Насібов. Наш успіх при лікуванні ГДН у хворих з короновірусом за допомогою неінвазивної вентиляції легень.

Питання психосоматики. Лекція

Проф. С. М. Долуда, проф. В. М. Козидубова, ас. А. В. Вакуленко, проф. В. Є. Гончаров, доц. Є. Н. Баричева, доц. А.В.Гурницький. Порушення комплаєнтності у хворих на параноїдну шизофренію в процесі нейролептичного лікування.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження

Президент Української академії історії медицини, проф. Опарін О.А. Санітарно-епідеміологічний портрет Середньовічного міста

Доктор філософії, к.м.н. Мухтаров Е. Ефективність інтерферону в терапії при первинній нирковоклітинної карциноми: перші результати.

І.В. Бобіна, к.мед.н. В.І. Кравцова. Володимир Вікторович Бобін: вчений — анатом, педагог, представник лікарської династії.

Питання коморбідної патології. Оригінальне дослідження

Ас. О.Є. Ніколенко, д.б.н. С.Б.Павлов , проф. О.М. Корж. Рівні основного фактору росту фібробластів та сульфатованих глікозоаміногліканів в обміні сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану та цукровому діабеті 1 типу.

Питання ендокринології. Оригінальне дослідження

А.А. Талибли, Е.М. Алієва, Ф.А. Гурбанова, І.Р. Мустафаєва., А.Дж. Ісмайлова, Ш.З. Амірасланова. Вираженість клінічних проявів і значення вітаміну Д в розвитку синдрому гіперандрогенії в періоді статевого дозрівання.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження

Доц. Г.Л. Демочко, О.В. Чернуха. Д. К. Заболотний як один з фундаторів вітчизняної мікробіологічної школи: діяльність вченого на посаді голови ВУАН.

Питання eндокринології. Огляд

Ас. Пильов Д.І. Значення васпіну у зовнішній та внутрішній секреторній діяльності підшлункової залози.

Питання гастроентерології. Симпозіум

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко. Біологічна діагностика запальних захворювань кишечника : поточні ідеї і майбутні досягнення.

Доц. М. С. Бринза, ас. К. Г. Уварова. Питання ведення запальних захворювань кишечника на етапі первинної ланки надання медичної допомоги.

Питання коморбідної патології. Оригінальне дослідження

Гаджібабірова Л.М. Оптимізація діагностики доклінічної дисфункції нирок при артеріальній гіпертензії та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.

Доктор філософії Т. І. В’юн, к.мед.н. С. В. В’юн, к.мед.н. А. Б. Андруша, ас. А. С. Марченко. Проблема остеопорозу в загальнолікарській практиці: поширеність, чинники ризику, генетичні предиктори. Роль хронічного панкреатиту і гіпертонічної хвороби у формуванні вторинного остеопорозу.

Проф. О.А. Опарін, О.М. Маляр, Ю.Г. Федченко. Особливості клінічного перебігу та моторно-секреторних розладів при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із надлишковою вагою.

Ювілеї

Костянтин Костянтинович Васильєв (До 70-річчя від дня народження).

Академік НАМНУ Л.А. Пиріг І ВУЛТ

Тестування