Рівні основного фактору росту фібробластів та сульфатованих глікозоаміногліканів в обміні сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану та цукровому діабеті 1 типу.

Ас. О.Є. Ніколенко, д.б.н. С.Б.Павлов*, Проф. О.М. Корж*

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна.

*Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

З метою вивчення впливу основного фактора росту фібробластів на показники стану основної речовини екстрацелюлярного матриксу проведено порівняльний аналіз їх рівнів в сироватці крові у осіб з пролапсом мітрального клапана та цукровий діабет 1 типу. Отримані дані показали, що найвищий рівень FGF-2 відзначався у хворих з поєднанням ПМК і цукрового діабету 1 типу у порівнянні з ізольованими ПМК і діабетом, групою контролю (p <0,01) Рівень II фракції ГАГ, яка представлена ​​в основній речовині позаклітинного матриксу клапанного апарату серця, був також найвищим при коморбидной патології, достовірно відрізняючись від групи контролю (p <0,05). Рівень III фракції ГАГ був вищим серед хворих на діабет незалежно від наявності або відсутності ПМК, що пов’язано з локалізацією цієї фракції ГАГ в базальних мембранах судин і може бути одним з елементів патогенезу діабетичної ангіопатії.

Ключові слова: пролапс мітрального клапана, цукровий діабет, основний фактор росту фібробластів, глікозоаміноглікани

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.083

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

1. Ніколенко, О.Є, Павлов, С.Б., Корж, О.М. Рівні основного фактору росту фібробластів та сульфатованих глікозоаміногліканів в обміні сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану та цукровому діабеті 1 типу // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 83-87. doi: 10.15407/internalmed2021.01.083

2. Nikolenko OYe, Pavlov SB, Korzh OM. [Levels of fibroblast growth factor and sulfated glycosoaminoglycans in connective tissue metabolism in patients with mitral valve prolapse and type 1 diabetes mellitus]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:83-87. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.083