Володимир Вікторович Бобін: вчений — анатом, педагог, представник лікарської династії.

І.В. Бобіна, к.мед.н. В.І. Кравцова

Харківський національний медичний університет

У статті представлені не тільки офіційні дані про професора кафедри нормальної анатомії людини Харківського національного медичного університету, академіка Української Академії наук національного прогресу, почесного академіка Міжнародної академії інтегративної антропології, доктора медичних наук Володимира Вікторовича Бобіна, а й спогади учнів і рідних вченого. Показаний портрет інтелігента, педагога, Вчителя, люблячого батька і діда, яким був професор В.В. Бобін. В статті біографія вченого показана на тлі історичних подій, що відбувалися в країні. Також показана роль батька Віктора Володимировича Бобіна і академіка Володимира Петровича Воробйова у формуванні характеру і наукових інтересів В.В. Бобіна.

Ключові слова: анатомія, антропологія, нормальна анатомія, медична династія, Володимир Бобін.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.076

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1. Бобина, И.В., Кравцова, В.И. Владимир Викторович Бобин: ученый — анатом, педагог, представитель врачебной династии // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 76-82. doi: 10.15407/internalmed2021.01.076

2. Bobina IV, Kravtsova VI. [Vladimir Viktorovich Bobin: scientist — anatomist, teacher, representative of the medical dynasty]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:76-82. Russian. doi: doi: 10.15407/internalmed2021.01.076