Про журнал

Шановні колеги!

“Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини” – науково-практичний журнал з дистанцiйної освiти, який призначений для фахівців у галузі внутрішніх хвороб і  сімейної медицини, видається і розповсюджується на благодійні кошти.

Журнал заснований за для вдосконалення та оптимізації підготовки фахівців у галузі внутрішні хвороби і сімейна медицина та реалізації безперервної медичної освіти. Відомо, що наука не має меж, а лікар мусить застосовувати досягнення всієї світової медичної науки та вчитися усе своє життя, постійно підвищуючи свій професійний рівень. В Східноєвропейському медичному журналі внутрішньої та сімейної медицини поєднуються фундаментальні медичні проблеми, а також сучасні проблеми клінічної медицини. Журнал відкриває свої сторінки як для відомих вчених, так і для перспективних молодих дослідників, надаючи трибуну для обговорення проблем широкого науково-медичного кола.

До основних переваг журналу потрібно віднести не тільки його високий науковий рівень, а й відкритість до дискусії, доступність та оперативність публікації, що особливо важливо для активно працюючих авторів.

Журнал орієнтований на лікаря-практика та його потреби. Ми надаємо перевагу клінічній доказовій базі, алгоритмам діагностики, лікування і профілактики, подаємо максимальну кількість корисного ілюстративного матеріалу, на сайті журналу приводяться відео лекції та тестові завдання, які надають можливість фахівцю в режимі он-лайн перевірити та підвищити свої знання.

Особливість нашого журналу – практично-орієнтований підхід, а також впровадження дистанційних форм навчання у повсякденну діяльність лікаря.

На сучасному етапі реформування системи медичної післядипломної освіти, особлива увага приділяється безперервній системі освіти та її невід’ємній складовій – дистанційному навчанню.

Поява дистанційного навчання обумовлена низкою об’єктивних причин. По-перше, це дуже швидкий розвиток медичної науки, пов’язаний з впровадженням нових методів діагностики та лікування, появою та затвердженням нових класифікацій. При цьому традиційні цикли удосконалення лікарів, як передатестаційного так і тематичного вдосконалення, які проводяться один раз на 5 років, не можуть своєчасно задовольнити ці науково-практичні досягнення.

Водночас з цим, проведення традиційних циклів пов’язано з низкою економічних проблем, таких як, проживання у чужому місті, харчування, проїзд. Також дистанційне навчання дає змогу лікарям практичної охорони здоров’я спілкуватися з викладачами без відриву від практичної діяльності, що дає змогу розв’язувати виникаючі питання. Також метод безперервної дистанційної освіти сприяє формуванню лікарського мислення, дає навики при роботі з науковою літературою. Тому впровадження дистанційних методів освіти є одним із найважливіших питань сучасної системи післядипломної освіти. При цьому слід підкреслити, що нажаль не всі заклади практичної охорони здоров’я іокремілікарі мають високошвидкісний Інтернет і тому залишаються актуальними друковані матеріали для дистанційної безперервної освіти, такі як учбові посібники для самостійної дистанційної освіти, збірники тестів, видані електронні посібники.

Значну роль у системі дистанційної безперервної освіти мають відігравати періодичні видання, однак, на сьогодні більшість медичних журналів має в першу чергу наукову спрямованість, присвячену публікаціям дисертаційних досліджень, що обмежує використання цих матеріалів лікарями практичної охорони здоров’я.

С іншого боку, існуючі спеціальні періодичні видання для лікарів практичної охорони здоров’я як правило не містять наукової складовими чи вона дається дуже оглядово. В системі ж безперервної дистанційної освіти повинен існувати баланс між викладанням останніх наукових уявлень, теорій та практичними рекомендаціями, алгоритмами та протоколами, тому враховуючи вищезазначене, до вашої уваги ми бажаємо представляємо новий науково-практичний журнал з дистанційної освіти «Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини», в якому ми бажаємо поєднати останні наукові розробки та надання конкретних критеріїв діагностики та лікування нозологічних одиниць. При цьому викласти це, базуючись на класичних принципах навчання вищої школи, поєднуючи глибину наданого матеріалу з чіткістю та простотою його викладання. Тому, у журналі в першу чергу ми пропонуємо публікувати статті оглядового плану з найактуальніших проблем внутрішньої та сімейної медицини.

Ми також бачимо цей журнал, як перший в Україні журнал з дистанційною спрямованістю освіти, для чого до кожної статті надається банк тестів по виявленню навчального та заключного рівня знань з тієї чи іншої теми. Тестуючись, лікар матиме змогу не тільки самостійно оволодіти та перевірити свій рівень знань, а також отримати відповідний сертифікат. Будемо дуже вдячні за поради та рекомендації.

Дуже сподіваємося, що це видання отримає відклик, як у лікарів так і у працівників системи післядипломної освіти. Ми вдячні всім, хто співпрацює з нашим виданням, і всім читачам за зацікавленість до основних проблем сучасної медицини!

Засновниками журналу є Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківська обласна організація «Асоціація лікарів загальної практики — сімейної медицини».

Журнал заснований у 2014 році, виходить 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №№22107-12007ПР від 25.03.2016 р.

img954

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини визнаний науковим профільним журналом, що внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р.  журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі медичних наук (222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія»).

 

Для кореспонденції: teraprevm@med.edu.ua

Видавництво «ФАКТ»
61166, Харків, вул. Бакуліна, 11, оф. 4-28
Тел./факс: (057) 760-47-16, 756-43-75
Е-mail: vestnik_TIMO@ukr.net
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3172 від 22.04.2008.