Вираженість клінічних проявів і значення вітаміну Д в розвитку синдрому гіперандрогенії в періоді статевого дозрівання.

Талибли А.А., Алієва Е.М., Гурбанова Ф.А., Мустафаєва І.Р., Ісмайлова А.Дж., Амірасланова Ш.З.

Азербайджанський Медичний Університет Кафедра акушерства і гінекології №1

Мета дослідження: вивчити вираженість суб’єктивних і клінічних проявів, а також особливості змін рівня вітаміну Д у дівчаток з синдромом гіперандрогенії в динаміці періоду статевого дозрівання. Обстежено 137 дівчаток з синдромом гіпенрандрогеніей (ГА) в періоді статевого дозрівання. Проведені клінічні, гормональні, біохімічні, рентгенологічні методи дослідження. За віком дівчинки були розділені на 3 групи 12-13,14-15, 16-17 років. Першу групу (12-13 років, n = 27) склали 19,7% дівчаток, другу групу (14-15 років, n = 63) 46% дівчаток, третю групу (16-17 років, n = 47) склали 34,7% дівчаток. Рівень вітаміну Д визначався з додавання в сироватку крові буферів А, Б, С на апараті “Finecare”. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що найбільш частими причинами синдрому гіперандрогенії в періоді статевого дозрівання були синдром полікістозних яєчників 53,3%, гіперпролактинемія у 19%, підвищена маса тіла, ожиріння у 15,3%. Отримані результати дозволили встановити у 67,2% дівчаток різноманіття суб’єктивних і клінічних проявів на тлі гірсутизму. У дівчаток синдром гіперандрогеніі в періоді статевого дозрівання супроводився недостатністю і дефіцитом вітаміну Д, що безумовно, позначається на клініко-діагностичних проявах даного синдрому.

Ключові слова: синдром гіперандрогенії, пубертатний період, період статевого дозрівання, синдром полікістозних яєчників, гіперпролактинемія, недостатність і дефіцит вітаміну Д.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.088

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1. Талыблы, А.А., Алиева, Э.М., Гурбанова, Ф.А., Мустафаева, И.Р., Исмайлова, А.Дж., Амирасланова, Ш.З. Выраженность клинических проявлений и значение витамина Д в развитии синдрома гиперандрогении в периоде полового созревания // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 88-92. doi: 10.15407/internalmed2021.01.088

2. Talibli AА, Aliyeva EM, Kurbanova FA, Mustafayeva IR, Ismayilova AC, Amiraslanova ShZ [The severity of clinical changes and the importance of vitamin D in the development of hyperandrogenism syndrome during puberty]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:88-92. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.088