Д.К. Заболотний як один з фундаторів вітчизняної мікробіологічної школи: діяльність вченого на посаді голови ВУАН.

Доц. Г.Л. Демочко, О.В. Чернуха

Харківський національний медичний університет

У статті розглянута діяльність вітчизняного епідеміолога Д. Заболотного на посаді глави Всеукраїнської академії наук. За час роботи була розроблена і прийнята нова редакція її статуту. Д. Заболотний постійно здійснював виїзди на місця, що сприяло визначенню переліку найбільш актуальних проблем, вирішення яких можна було знайти в стінах ВУАН. істотним досягненням стало відкриття влітку 1928 р при академії Інституту мікробіології і вірусології. Д. Заболотний особисто контролював кадрову політику, залучаючи до роботи в академії молодих вчених, що сприяло виникненню наукових шкіл. Завдяки його зусиллям значно покращилася матеріальнотехнічна база ВУАН і забезпечення її науковою літературою. Значимість діяльності Д. Заболотного як президента Академії наук – перш за все в великої організаторської роботи, спрямованої на встановлення тісного зв’язку теорії з практикою, відповідності наукового знання вимогам часу.

 https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.093

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

1. Демочко, Г.Л., Чернуха О.В. Д. К. Заболотний як один з фундаторів вітчизняної мікробіологічної школи: діяльність вченого на посаді голови ВУАН // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 93-95. doi: 10.15407/internalmed2021.01.093

2. Demochko HL, Chernukha OV. [D. K. Zabolotny as the one out of the founders of the domestic microbiological school: activity of the scientist at the head of allukrainian academy of SCIENCES]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:93-95. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.093