Значення васпіну у зовнішній та внутрішній секреторній діяльності підшлункової залози.

Ас. Д.І. Пильов

Харківський національний медичний університет, Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології

Провести аналіз даних наукової літератури про значення васпіна як патогенетичної ланки в розвитку недостатності функції підшлункової залози при цукровому діабеті 2-го типу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Проведено пошук літературних джерел в наукометричних базах Scopus і Web of Science, в пошуковій електронній системі Pubmed переважно за останні 5 років. Пошуковими термінами були: «Цукровий діабет 2 типу», «хронічний панкреатит», «підшлункова залоза», «зовнішньосекреторна функція підшлункової залози »,« ожиріння», «васпін»,« type 2 diabetes mellitus »,« chronic pancreatitis », «Pancreas», «the endocrine function of the pancreas», «obesity», «vaspin».Відзначено зростання захворюваності на хронічний панкреатит та цукровий діабет 2-го типу, а також його важкі ускладнення, які нерідко пов’язані з інсулінорезистентністю і гіперинсулинемією. Коморбідні стану сприяють порушенню функцій підшлункової залози. Наявні взаємозв’язку між рівнем васпіна, інсулінорезистентністю, цукровий діабет 2 типу та хронічним панкреатитом недостатньо вивчені. Багато авторів досліджень бачать цінність та інформативність васпіна як біомаркеру для діагностики зазначених захворювань і прогнозування результату лікування. Вивчення ефектів і механізмів дії васпіна є основою для визначення нових мішеней для терапії цукрового діабету та хронічного панкреатиту як в при ізольованій патології, так в поєднанні.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, хронічний панкреатит, підшлункова залоза, зовнішньосекреторної функція підшлункової залози, ожиріння, васпін.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.096

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

1. Пильов, Д.І. Значення васпіну у зовнішній та внутрішній секреторній діяльності підшлункової залози // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 96-102. doi: 10.15407/internalmed2021.01.096

2. Pylov DI. [The importance of vaspin in external and internal secretory activity of the pancreas]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:96-102. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.096