Біологічна діагностика запальних захворювань кишечника : поточні ідеї і майбутні досягнення.

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко

Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті наведено огляд змін біологічних методів діагностики ВЗК. Проблема пізньої діагностики ВЗК залишається актуальною через збільшення частоти несприятливих наслідків захворювання за рахунок збільшення тривалості періоду, коли пацієнти не отримують належного лікування. Сьогодні добре відомі біологічні маркери запальних захворювань кишечника, які визначаються неінвазивними методами і часто є альтернативою колоноскопії. С-реактивний білок (СРБ) визнаний одним з найважливіших білків в фазі гострого запалення. Зміни змісту фекального кальпротектіна (FCP) у пацієнтів з ВЗК обумовлені клінічною активністю запальних захворювань кишечника і тісно пов’язані зі ступенем ураження товстої кишки. Нові фекальні біомаркери, такі як дефензіни, мієлопероксидази, піруват-кіназа, ліпокалін і інші, є чутливим інструментом для скринінгу запалення кишечника і показником його тяжкості. Нові фекальні маркери можуть допомогти поліпшити діагностику, оцінку і клінічні результати лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.103

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

1. Звягінцева, Т.Д., Ярошенко, А.В. Біологічна діагностика запальних захворювань кишечника: поточні ідеї і майбутні досягнення // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 103-108. doi: 10.15407/internalmed2021.01.103

2. Zvyagintseva TD, Yaroshenko AV. [Biological diagnosis of inflammatory bowel disease: current ideas and future achievements]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:103-108. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.103