Питання ведення запальних захворювань кишечника на етапі первинної ланки надання медичної допомоги.

Доц. М. С. Бринза, ас. К. Г. Уварова

Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна

Запальні захворювання кишечника є одними з багатьох хронічних процесів, які в разі неадекватної діагностики та нераціонального лікування з часом призводять до надзвичайно несприятливих наслідків. Таким чином, своєчасне встановлення діагнозу, а також призначення ефективної терапії і подальше ретельне спостереження хворих з запальними захворюваннями кишечника є запорукою продовження повноцінного життя хворого та запобігання виникненню важких ускладнень. У зв’язку з імовірним збільшенням поширеності даної патології в майбутньому, сьогодні вкрай важлива кооперація між лікарями вузьких спеціальностей і лікарями первинної ланки. В даний час, на жаль, не існує інструментів, які могли б використовуватися лікарями первинної ланки для удосконалення маршрутизації хворих з запальними захворюваннями кишечника. Однак, тісна і чітка комунікація між фахівцями первинної і вторинної ланок надання медичної допомоги повинні стати невід’ємною рисою системи охорони здоров’я в тому числі і в нашій країні.

Ключові слова: запальні захворювання кишечника, первинна медична допомога, менеджмент захворювання.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.109

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

1. Бринза, М.С., Уварова, К.Г. Питання ведення запальних захворювань кишечника на етапі первинної ланки надання медичної допомоги // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 109-115. doi: 10.15407/internalmed2021.01.109

2. Brynza MS, Uvarova KG. [Issues of inflammatory bowel disease management in primary care]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:109-115. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.109