Порушення комплаєнтності у хворих на параноїдну шизофренію в процесі нейролептичного лікування.

Проф. Долуда С. М., проф. Козидубова В. М., ас. Вакуленко А. В., проф. Гончаров В. Є., доц. Баричева Є. Н., доц. Гурницький А.В

Харківська медична академія післядипломної освіти

Для розробки підходів до корекції порушень комплаєнсності у хворих на параноїдну шизофренію обстежено 112 пацієнтів та з вивченням клінічних та патопсихологічних особливостей на тлі лікування нейролептиками. Виявлені та оцінені клінічні та психологічні характеристики пацієнтів з різним ступенем прихильності до терапії. Для реалізації цілей роботи проводилося клінічне та психодіагностичне обстеження мнестичної та емоційної сфери, особистісні характеристики та самооцінка у пацієнтів.Використання шкали комплаєнтності дало можливість виділити групи пацієнтів з різним ступенем прихильності до лікування. Застосування методики для вивчення побічних ефектів антипсихотичних препаратів виявило зв’язок між ступенем тяжкості побічних ефектів ліків та прихильністю до терапії. Поряд з психопатологічними особливостями, група з дискомплаєнтністю характеризувалася максимальною тяжкістю порушень у когнітивній сфері. Медикаментозне лікування супроводжувалося змінами в емоційній сфері у вигляді об’єктивних ознак афективного дискомфорту, найменш виражених у пацієнтів з повною комплаєнтністю. Встановлено особистісні риси, що відрізняються у пацієнтів з різним ступенем прихильності до лікування. Аналіз кольорових асоціацій, заснований на взаємозв’язку кольорових тестів з емоційно значущими людьми та концепціями, виявив найбільш песимістичні асоціації з негативними значеннями кольорів стосовно здоров’я та захворювань у пацієнтів зі значними порушеннями комплаєнтності. Самооцінка пацієнтів із дискомплаєнтністю характеризувалася найнижчими показниками на відміну від пацієнтів з частковим та повним комплаєнсом. Виявлені психодіагностичні особливості складають патопсихологічні симптомокомплекси, які служать диференційно-діагностичними критеріями дискомплаєнтністі різного ступеня.

Ключові слова: дискомплаєнтність, шизофренія, нейролептики, психодіагностика.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.058

Download.PDF (eng)

Для цитування:

1. Doluda, S.M., Kozidubova, V.M., Vakulenko, A.V., Goncharov, V.E., Barycheva, E.N., Gurnytskiy, A.V. Disturbance of compliance in patients with paranoid schizophrenia in the process of neuroleptic treatment // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 58-63. doi: 10.15407/internalmed2021.01.058

2. Doluda SM, Kozidubova VM, Vakulenko AV, Goncharov VE, Barycheva EN, Gurnytskiy AV. Disturbance of compliance in patients with paranoid schizophrenia in the process of neuroleptic treatment. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:58-63.  doi: 10.15407/internalmed2021.01.058