Наш успіх при лікуванні ГДН у хворих з коронавірусом за допомогою неінвазивної вентиляції легень.

Професор  Полухов Р.Ш., Насібова Є.М., Полухова А.Є., Рустамханли А.М., Султанова М.Дж., Насібов Ф.Г.

Азербайджанський медичний університет, Баку

Нова пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19), спричинена високозаразною важкою гострою формою респіраторний синдром коронавірусу (ГРВІ-CoV-2) все ще знаходиться на піку, щотижня спричиняючи тисячі смертей. З початку коронавірусу (всього кілька місяців тому) наше розуміння хвороби значно покращилося. Хоча в даний час проводиться кілька великих рандомізованих досліджень препаратів, нинішні показники виживання важких хворих COVID-19 повністю залежить від надання найкращої допоміжної допомоги. Визначити переваги NIV при ГНН у пацієнтів з COVID-19. Дослідження включало 25 пацієнтів, які потрапили в реанімаційне відділення хірургічної клініки АМУ протягом періоду з 1 квітня по 1 серпня 2020 року. Наш досвід роботи з NIV показав, що більшість пацієнтів, які перенесли NIV, переносять цю процедуру відносно добре на початковому етапі. Однак у ряду пацієнтів протягом перших хвилин або годин НІВ поліпшення їх стану не спостерігається (клінічні параметри та газообмін) або процедура погано переноситься; частка таких пацієнтів зазвичай становить близько 15–35%. Неінвазивна вентиляція легенів проводилася з використанням орально-назальної маски за допомогою ІФА. Параметри встановлювались та регулювались відповідно до загального стану та за даними газових газів крові 4 рази на день: RR <35, pH> 7,30, неврологічна дисфункція за шкалою Келлі> 3-5, модифікована шкалою для визначення участі допоміжних м’язів

Ключові слова: неінвазивна вентиляція, гостра дихальна недостатність, COVID-19

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.051

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1. Полухов, Р.Ш., Насибова, Э.М., Полухова, А.Е., Рустамханлы А.М., Султанова М.Ю., Насибов Ф.Г. Наш успех при лечении ОДН у больных с короновирусом с помощью неинвазивной вентиляции легких // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С.51-57. doi: 10.15407/internalmed2021.01.051

2. Polukhov RSh, Nasibova EM, Polukhova AE. Rustamkhanly AM, Sultanova MJ, Nasibov FG [Our Success in the Treatment of Acute Respiratory Failure in Coronovirus Patients Using Non-invasive Ventilation]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:51-57. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.051