Міждисциплінарність історії медицини та обмеженість сучасного вітчизняного історико-медичного простору.

Проф. І. Ю. Робак

Харківський національний медичний університет

У статті дається класифікація сучасного історико-медичного знання. Далі, на підставі аналізу публікацій і виступів на наукових форумах українських істориків медицини за останні роки, застосовуючи проблемно-хронологічний та порівняльно-історичний методи дослідження, автор переконливо доводить, що в сучасному вітчизняному історико-медичному дискурсі склалися певні перекоси і диспропорції. Чи не опанувавши в достатній мірі історичним інструментарієм, дослідники-медики намагаються перебрати на себе реконструкцію соціокультурних складових дисципліни. В результаті виходять роботи невисокої якості. Автор закликав медиків,які звернулися до історії медицини, зайнятися проблемами розвитку медичної науки і практики, а проблеми суспільних відносин залишити історикам-професіоналам.

Ключові слова: біографістика, історія медицини, історія повсякденності, краєзнавство, міждисциплінарність, просопографія, соціальна історія, урбаністика.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.047

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

1. Робак, І.Ю. Міждисциплінарність історії медицини та обмеженість сучасного вітчизняного історико-медичного простору // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 47-50. doi: 10.15407/internalmed2021.01.047
2. Robak IYu. [Interdisciplinarity of History of Medicine and Narrowness of the Modern Domestic Historical and Medical Field]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:47-50. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.047