Антиоксидантна система в нормі та при патології

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі

Харківський Національний Медичний Університет

В роботі представлені сучасні дані щодо складу та ролі антиоксидантної системи в організмі людини. Розглянуті стадії та складові системи (ферментативні та неферментативні), приведені класифікації. Доведена її участь в патогенезі хвороб та прогресуванні захворювань.

Ключові слова: антиоксидантна система, склад, класифікація, роль в організмі.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.040

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1. Пасиешвили, Л.М., Железнякова, Н.М., Пасиешвили, Т.М. Антиоксидантная система в норме и при патологии // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 40-46. doi: 10.15407/internalmed2021.01.040

2. Pasiyeshvili LM, Zhelezniakova NM, Pasiyeshvili TM. [Antioxidant system: norm and pathology]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:40-46. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.040