Карведілол проти метопрололу сукцинату при лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та пацієнтів із гострим інфарктом міокарда.

Проф. Є.Я. Ніколенко, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова, ас. О.О. Салун

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

Кафедра загальної практики-сімейної медицини

Вибір оптимального препарату для лікування кардіологічних хворих залишається одним з найважливіших аспектів в лікувальній практиці. Метою огляду є вибір оптимального бетаблокатора для лікування хворих з хронічною серцевою недостатністю і хворих з гострим інфарктом міокарда, порівнюючи ефективність карведилолу і метопрололу сукцинату, так як обидва препарати включені в перелік GDMT (guideline-directed medical therapy) для хворих із серцевою недостатністю, адже достовірно знижують летальність і зменшують показник госпіталізації даної категорії хворих відповідно до сучасних рекомендацій. Були проаналізовані результати мета-аналізів, рандомізованих досліджень, які порівнюють ефективність карведилолу і метопрололу сукцинату в лікуванні хворих з серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка і хворих з гострим інфарктом міокарда. Отримано суперечливі дані. Згідно з дослідженням «Effect of carvedilol vs metoprolol succinate on mortality in heart failure with reduced ejection fraction», мета-аналізу, опублікованого в the American journal of Cardiology і ряді досліджень, карведилол достовірно ефективніший при метопрололу сукцинат при лікуванні хворих з серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка і хворих з гострим інфарктом міокарда, проте дані мета-аналізів 2015 і 2017 не демонструють переваги карведилолу над метопрололом сукцинатом. З огляду на отримані результати, можна зробити висновок, що наявних даних недостатньо, щоб стверджувати, що карведилол є ефективніше метопрололу сукцинату для даної категорії хворих в розрізі зниження ризику смертності від усіх причин, серцево-судинної смертності, зниження показника госпіталізації. Дана проблема вимагає подальшого широкого дослідження.

Ключові слова: бета-блокатор, серцева недостатність, гострий інфаркт міокарда, карведилол, меторолола сукцинат.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.036

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

1. Ніколенко, Є.Я., Вовк, К.В., Павлова, О.Л., Салун, О.О. Карведілол проти метопрололу сукцинату при лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та пацієнтів із гострим інфарктом міокарда // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 36-39. doi: 10.15407/internalmed2021.01.036

2. Nikolenko EYa, Vovk KV, Pavlova OL, Salun OO. [Carvedilol versus metoprolol succinate in the treatment of patients with heart failure with reduced ejection fraction and patients with acute myocardial infarction]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:36-39. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.036