Історія медицини України періоду мезоліту: кліматичні і соціально-релігійні витоки розвитку емпіричної медицини.

Проф. І.П. Мазур

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Розвиток емпіричної медицини періоду мезоліту тісно пов’язаний зі світосприйняттям, релігійними уявленнями і віруваннями первісної людини. Складність у вивченні медицини цього періоду зумовлено відсутністю письмових джерел інформації. Використання методу реконструкції на підставі багатофакторного аналізу і зіставлення історичних подій, результатів археологічних, кліматичногеографічних, палеоботанічних, палеозоологічні, палеопатологічних і етнографічних досліджень,соціально-господарської діяльності людей, їх релігійних вірувань і світосприйняття дозволяє уявити особливості життєдіяльності людини, його типу харчування, ставлення до свого здоров’я. Важливим джерелом інформації є мистецтво первісного суспільства, його символіко-знакова система, які найбільш точно відображають світогляд і вірування людини, ставлення до свого здоров’я.

Ключові слова: мезоліт, історія медицини, емпірична медицина, вірування первісної людини періоду мезоліту.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.031

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1.Мазур, И.П. История медицины Украины периода мезолита: климатические и социально-религиозные истоки развития эмпирической медицины // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 31-35. doi: 10.15407/internalmed2021.01.031

2. Mazur IP. [History of medicine in Ukraine during the Mesolithic period: climatic and socio-religious origins of the development of empirical medicine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:31-35. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.031