Молекулярні механізми інсулінорезистентності при нормальній вагітності та гестаційному діабеті

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова

Харківський національний медичний університет

Метою даної оглядової статті є аналіз сучасної інформації про молекулярні механізми розвитку гестаційного цукрового діабету і перспективи їх використання в подальшій розробці нових ефективних методів лікування цієї поширеної патології. У розвитку інсулінорезистентності при вагітності беруть участь зниження здатності інсуліну зв’язуватися зі своїм рецептором, зниження експресії IRS-1 і транслокації GLUT-4, підвищення рівня субодиниці p85α-PI-3-кінази. При гестаційному цукровому діабеті спостерігаються не тільки більш значні порушення вищевказаних показників, але і підвищення рівнів прозапальних факторів: TNF-α, ІЛ-6, лептину і зниження інсулінсенсибілізуючих факторів: адипонектину і PPAR-γ. Терапевтичні заходи, спрямовані на нормалізацію секреції цитокінів та адипокіни, знижують ризик розвитку гестаційного цукрового діабету та його ускладнень і вимагають подальшої розробки.

Ключові слова: гестаційний цукровий діабет, інсулінорезистентність, прозапальні цитокіни.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.022

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

1. Журавльова, Л.В., Сокольнікова, Н.В., Рогачова, Т.А. Молекулярні механізми інсулінорезистентності при нормальній вагітності та гестаційному діабеті // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 22-30. doi: 10.15407/internalmed2021.01.022

2. Zhuravlyova LV, Sokolnikova NV, Rogachova TA. [Molecular mechanisms of insulin resistance in normal pregnancy and gestational diabetes]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:22-30. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.022