Helicobacter pylori в клініці внутрішніх хвороб

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко

Харківська медична академія післядипломної освіти

Стаття присвячена аналізу літератури щодо проблеми можливого зв’язку Helicobacter pylori в патогенезі різної позашлункової патології – цукрового діабету, метаболічного синдрому, серцево-судинних захворювань і розсіяного склерозу. Не виключено, що інфекція Helicobacter pylori відіграє самостійну роль в патогенезі цих захворювань.

Ключові слова: хелікобактерна інфекція, цукровий діабет 2-го типу, інсулінорезистентність, глікований гемоглобін, метаболічний синдром, дисліпідемія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.017

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

1. Звягинцева, Т.Д., Гаманенко, Я.К. Helicobacter pylori в клініці внутрішніх хвороб // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 17-21. doi: 10.15407/internalmed2021.01.017

2. Zvyagintseva TD, Gamanenko YaK. [Helicobacter pylori in the clinic of internal medicine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:17-21. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.017