Ураження серцево-судинної системи при COVID-19

Проф. О.М. Корж

Харківська медична академія післядипломної освіти

COVID-19 впливає не тільки на дихальну систему, а й на серцево-судинну систему. Пошкодження серцево-судинної системи при COVID-19 є багатофакторним. Кілька механізмів лежать в основі ураження серцево-судинної системи, включаючи пряму інвазію, запалення, тромбоз, синтез аутоантитіл та дисбаланс кисню. Запалення спричиняє вивільнення цитокінів, особливо інтерлейкіну-6, та пошкодження кардіоміоцитів. Надмірне вироблення цитокінів призводить до аномальної запальної реакції, яка називається цитокіновою бурею, і, як вважають, є винуватцем серцево-судинних проявів у пацієнтів з COVID-19. Лікування хворих на COVID-19 із серцево-судинними ускладненнями в основному підтримуюче. Роль фармакологічного блокування ренін-ангіотензинальдостеронової системи у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями та інфекцією COVID-19 потребує додаткових досліджень, оскільки взаємозв’язок, здається, дуже складний. На сьогоднішній день професійні кардіологічні товариства не рекомендують відміняти інгібітори АПФ або антагоністи рецепторів агіотензину ІІ у пацієнтів, які приймають ці ліки за іншими показаннями. Слід бути особливо обережними щодо потенційних серцево-судинних побічних ефектів різних видів терапії, що застосовуються для лікування вірусної інфекції. При їх застосуванні пропонується щоденний електрокардіографічний моніторинг інтервалу QT на електрокардіограмі.

Ключові слова: COVID-19, пандемія, пошкодження міокарда, серцево-судинні захворюання.

 https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.010

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1. Корж, А.Н. Поражение сердечно-сосудистой системы при COVID-19// Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 10-16. doi: 10.15407/internalmed2021.01.010

2. Korzh OM. [Damage to the cardiovascular system in COVID-19]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:10-16. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.010