Санітарно-епідеміологічний портрет Середньовічного міста.

Проф. О.А. Опарін

Харківська медична академія післядипломної освіти, Українська Академія Історії Медицини

В роботі показано, що для середньовічного західноєвропейського міста було характерно вкрай низький санітарний стан, що виявлялося у відсутності системи каналізації та водопостачання, в відсутності мощення вулиць, антисанітарії будинків і вулиць. Показаний вкрай низькі рівень особистої гігієни жителів середньовічного міста, високий рівень дитячої смертності, широке поширення алкоголізму, найнижчі показники тривалості життя. Встановлено, що однією з провідних причин, яка формує низький санітарний стан середньовічних міст і рівень особистої гігієни, було небіблійне вчення середньовічної церкви про безсмертя душі, згідно з яким плоть потребувала постійного умертвіння і нехтуванні, а турбота про неї і комфорт житла розглядалася, як смертний гріх.

Ключові слова: місто, Середні століття, медицина, релігія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.064

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1. Опарин, А.А. Санитарно-эпидемиологический портрет Средневекового города // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 64-72. doi: 10.15407/internalmed2021.01.064

2. Oparin OA. [Sanitary and Epidemiological Portrait of the Medieval City]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:64-72. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.064