Особливості клінічного перебігу та моторно-секреторних розладів при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із надлишковою вагою.

Проф. Опарін О.А., Маляр О.М. , Федченко Ю.Г.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Мета: Ввчити механізми моторно-секреторних порушень у хворих молодого віку на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із супутнім ожирінням.

Матеріали та результати. У дослідженні брало участь 55 пацієнтів. До першої групи ввійшли хворі на ГЕРХ із супутнім ожирінням, друга група включала хворих на ГЕРХ без супутньої патології, контрольна група – 20 практично здорових осіб. Проведено анкетування за допомогою опитувальника GERDQ. Результати показали, що скарги на регургітацію, відрижку та дисфагію були вираженішими у хворих на ГЕРБ із ожирінням.  Моторно-секреторні порушення досліджували шляхом ультразвукового дослідження та рН-метрії, при чому показники діаметра стравохідного отвору діафрагми, розширення нижньої третини стравоходу, об’єм рефлюктату, кислотність шлункового вмісту достовірно вищі у пацієнтів з ГЕРХ із супутнім ожирінням. Виявлено кореляційну залежність між індексом маси тіла, вираженістю скарг та показниками моторно-секреторних порушень.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ГЕРХ, ожиріння, моторно-секреторні порушення, рH-метрія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.127

Download.PDF (eng)

Для цитування:

1. Oparin, O.A. Features of the clinical course and motorsecretory disorders in gastroesophageal reflux disease in overweight patients / O.A. Oparin, O.M. Maliar, Yu.G.Fedchenko // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 127-130. doi: 10.15407/internalmed2021.01.127

2. Oparin OA, Maliar OM, Fedchenko YuG. Features of the clinical course and motorsecretory disorders in gastroesophageal reflux disease in overweight patients. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:127-130. doi: 10.15407/internalmed2021.01.127