Проблема остеопорозу в загальнолікарській практиці: поширеність, чинники ризику, генетичні предиктори. Роль хронічного панкреатиту і гіпертонічної хвороби у формуванні вторинного остеопорозу.

Доктор філософії Т. І. В’юн, к.мед.н. С. В. В’юн, к.мед.н. А. Б. Андруша, ас. А. С. Марченко

Харківський Національний Медичний Університет

Поєднання соціально-значущих поширених хронічних неінфекційних захворювань внутрішніх органів, взаємодія їх патогенетичних ланок досить часто призводить до розвитку ускладнень, що посилюють перебіг основної нозології. Серед таких тандемів розглядають хронічний панкреатит і гіпертонічну хворобу — кальційзалежні захворювання, коморбідність яких може погіршити порушення в кальцієвому обміні, тим самим сприяючи формуванню остеопенічних станів. Роботами ряду дослідників встановлено, що розвиток таких захворювань як хронічний панкреатит і гіпертонічна хвороба, і їх ускладнення (а саме остеопороз) може бути результатом наявності генів-кандидатів, несприятливий поліморфізм яких може провокувати зміни в патогенетичних напрямках перебігу хвороб.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.121

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1. Вьюн, Т.И., Вьюн, С.В., Андруша, А.Б., Марченко, А.С. Проблема остеопороза в общеврачебной практике: распространенность, факторы риска, генетические предикторы. Роль хронического панкреатита и гипертонической болезни в формирование вторичного остеопороза // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 121-126. doi: 10.15407/internalmed2021.01.121

2. Viun TI, Viun SV, Andrusha AB, Marchenko AS. [The problem of osteoporosis in general medical practice: prevalence, risk factors, genetic predictors. Role of chronic pancreatitis and hypertensive disease in the formation of secondary osteoporosis]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:121-126. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.121