Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19.

Проф. Ковальова О.М.

Харківський національний медичний університет.

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб.

Представлений огляд сучасних публікацій, присвячених оцінці впливу віку і статі на інфікування, клінічну маніфестацію і наслідки коронавірусної хвороби COVID-19. Подані статистичні дані про частоту захворюваності нової коронавирусної інфекції відповідно до вікових категорій і несприятливими клінічними проявами в різних популяціях. Відзначається, що літній і старечий вік людини є предиктором тяжкого перебігу та смертності від COVID-19. Статеві особливості вірусної інфекції висвітлені з позицій гендерної кардіології з урахуванням диспропорції захворюваності на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця у чоловіків і жінок. На підставі аналізу наукових розробок показані гендерні та вікові відмінності імунної відповіді на вірусну інфекцію. Розглядається визначення гіпотези «старіння імунної системи», яка пояснює загрозливі ознаки Коронавірусного захворювання у осіб старших вікових груп. Гендерні особливості клінічної маніфестації COVID-19 представлені існуючими науковими фактами про наявність взаємозв’язку між статевими гормонами і факторами, які беруть участь в процесах імунозапалення.

Ключові слова: коронавірусна хвороба COVID-19, вік і стать людини, гендерна кардіологія, імунний відповідь на інфекцію, статеві гормони.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.004

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Ковальова, О.М. Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 4-9. doi: 10.15407/internalmed2021.02.004
  2. Kovalyova OM. Vikovi ta henderni osoblyvosti klinichnoho perebihu koronavirusnoi khvoroby COVID-19. [Age and gender features of clinical course COVID-19]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:4-9. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.004