Лихоманка невизначеного генезу. Шляхи і принципи діагностичного пошуку в загальній лікарській практиці.

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі

Харківський національний медичний університет.

В роботі надано характеристику поняттю лихоманки невизначеного ґенезу. Розглянуті питання етіологічних чинників, біологічні механізми формування, приведені класифікації та варіанти перебігу. Приведені нозологічні форми, при яких має місце лихоманка. Визначені хвороби з лихоманкою та ураженням шкіри, лімфатичних вузлів. Представлені етапи діагностичного пошуку.

Ключові слова: лихоманка невизначеного ґенезу, етіологічні чинники, патогенез, диференційна діагностика, етапи діагностичного пошуку

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.010

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Пасиешвили, Л.М. Лихорадка неясного генеза. Пути и принципы диагностического поиска в общей врачебной практике / Л.М. Пасиешвили, Н.М. Железнякова, Т.М. Пасиешвили // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 10-21. doi: 10.15407/internalmed2021.02.010
  2. Pasiieshvili LM, Zhelezniakova NM, Pasiieshvili TM. Likhoradka neyasnogo geneza. Puti i principy diagnosticheskogo poiska v obshchej vrachebnoj praktike. [Fever of unknown origin. Ways and principles of diagnostic search in general medical practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:10-21. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.010