Адипокіни та серцево-судинні захворювання: клінічне та терапевтичне значення.

Проф. О.М. Корж, Я.М. Філенко. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті розглянуті питання патогенезу гіпертонічної хвороби та фоні адипокінового дисбалансу. Адипокіни приймають безпосередню участь у механізмах підвищення артеріального тиску, атерогенезі, регуляції оксидативного стресу, згортанні крові та розвитку неінфекційного запалення. Не дивлячись на великий вибір антигіпертензивних засобів на фармацевтичному ринку, досягнення цільового рівня артеріального тиску…

Вплив поліморфізму гена адипонектину на тяжкість метаболічних порушень та деякі печінкові показники у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Доц. К.О. Просоленко Харківський національний медичний університет Метою роботи було дослідження зв’язку генетичного поліморфізму маркера G276T гена ADIPOQ з виразністю метаболічних порушень і змінами деяких печінкових показників при коморбідності гіпертонічної хвороби (ГХ) і неалкогольний жирової хвороби печінки (НАЖХП). Об’єктом дослідження були 116 пацієнтів з коморбидность НАЖХП і ГХ II стадії, 2 ступеня. Середній вік пацієнтів…

Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу.

Доц. Н.М. Кириченко Сумський державний університет Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) і пов’язані з ним ускладнення представляють собою серйозну світову проблему охорони здоров’я. Наявність хронічного системного запалення, пов’язаного зі збільшенням маси тіла і зміною функцій і активності жирової тканини може обумовлювати розвиток порушень регуляції обміну глякози і надалі приводити до ЦД2. Метою дослідження було визначення…

Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: сучасні методи лікування

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет В даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність переростають в епідемію. Вперше діабетична кардіоміопатія в якості самостійної діагностичної одиниці була описана в 1972 році Shirley Rubler і колегами. В даний час найбільш поширеним фенотипом кардіоміопатії…

Міокардіальні м’язові містки коронарних артерій: діагностика і лікування у практиці сімейного лікаря

Проф. Т.М. Тихонова1, ас. О.Ю. Бичкова1, ас. Т.С. Бутова1, А.С. Внукова2. 1-Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2-Харківська медична академія післядипломної освіти  У статті викладені дані про поширеність, етіопатогенетичні аспекти, клінічні прояви, особливості діагностики та принципи лікування міокардіального м’язового містка. Звертається увага сімейних лікарів і лікарів-педіатрів на своєчасну діагностику даного вродженого стану. Наведено клінічний випадок…

Внесок артеріальної гіпертензії в формування кінцевих точок хвороб системи кровообігу за даними популяційних досліджень

Проф. Є.Я. Ніколенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Хвороби системи кровообігу займають перше місце в структурі смертності в Україні (63,7%), загальноприйняті в клініко-епідеміологічних дослідженнях кінцеві точки в більшості випадків формуються за рахунок ІХС та її факторів ризику. В роботі представлені підходи до оцінки вкладу артеріальної гіпертензії в формування кінцевих точок ХСК. Протягом 5…

Оцінка показників фетуіна-А у пацієнтів з коморбідністю неалкогольної жирової хвороби печінки і артеріальної гіпертензії

Доц. К.О. Просоленко Харківський національний медичний університет Метою нашого дослідження було вивчити вміст сироваткового фетуіна А у пацієнтів з НАЖХП і її коморбідністю з ГХ або ренопаренхіматозною АГ, а також оцінити зв’язок цього показника з основними патогенетичними факторами цих захворювань. Всі пацієнти були розділені на п’ять груп: група I – пацієнти з НАЖХП (60 пацієнтів),…

Особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Ас. А.С. Внукова Харківська медична академія післядипломної освіти Вивчити особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Для дослідження було взято 110 пацієнтів. Першу групу склали 66 пацієнтів з ІХС із супутньою ГЕРХ. Друга група складалася з 44 пацієнтів з ІХС без супутньої патології. Контролем служили 20 практично…

Діагностика і лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Серед серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом, хронічна ішемічна хвороба серця (ІХС), в тому числі стенокардія, є найбільш поширеною формою. ІХС представляє ураження міокарда, що розвивається в результаті порушення рівноваги між коронарним кровообігом і метаболічними потребами серцевого м’яза. На даний час є гарні можливості не тільки застосування терапії…

Потенційна роль каллістатіну як нового біомаркера неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби

Проф. О.Я. Бабак, проф. Н.М. Железнякова, ас. А.О. Рождественська Харківський національний медичний університет Відомо, що неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) визнана одним з найбільш поширеним захворюванням в XXI столітті. Варіантом коморбидного перебігу захворювання є розвиток НАЖХП на тлі гіпертонічної хвороби (ГХ), яка збільшує ризики прогресування неалкогольного стеатозу до неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). Недоліки біопсії печінки визначають…

Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: особливості патогенезу та діагностики

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Т.А. Рогачова, ас. Н.В. Сокольнікова Харківський національний медичний університет На даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність переростають в епідемію. У 1972 році Shirley Rubler з колегами дав визначення діабетичної кардіоміопатії, як такої, що не залежить від атеросклерозу і гіпертонії. Останнім часом більш поширеним…

Серцево-судинні ускладнення при цукровому діабеті: роль гіперглікемії

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті розглядається зв’язок контроля рівня глікемії з розвитком серцево-судинної патології. Доведено чіткий зв’язок контролю глікемії зі зниженням ризику розвитку мікро- та макросудинних ускладнень цукрового діабету. В даний час ідеологія раннього втручання активно розвивається і набуває все більше шанувальників. Ефективний грамотний самоконтроль глікемії є одним з основних…

Питання диференційної діагностики плевральних випотів

Проф. Шевченко О.С., доц. Шевченко Р.С., доц. Тодоріко Л.Д.*, доц. Погорєлова О.О. Харківський національний медичний університет. *Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» Плевральні випоти є досить частим ускладненням різних захворювань. Однак незважаючи на їх поширеність, діагностика та диференціальна діагностика випотів залишається складним завданням. Наявність плеврального випоту може бути підтверджена рентгенологічно, а також за…