Клінічна епідеміологія дисплазії сполучної тканини в студентській популяції. Пролапс мітрального клапану та фенотипічні ознаки ДСТ.

Ас. О.Є. Ніколенко.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

ДСТ і пролапс мітрального клапана – одна з найпоширеніших кардіологічних патологій серед молоді. Перебіг та прогноз залежать від частоти виникнення, тяжкості, багатофакторного впливу на органи та системи організму. Клініко-епідеміологічні методи встановлюють поширеність фенотипічних ознак ДСТ, третина студентів мають два та більше ознак ДСТ.  У студентів при пролапсі мітрального клапана більш часто зустрічаються додаткові хорди  та ознаки ДСТ.

Ключові слова: поширеність ДСТ, пролапс мітрального клапана, додаткові хорди

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.160

Download.PDF

Для цитування:

1. Ніколенко, О.Є. Клінічна епідеміологія дисплазії сполучної тканини в студентській популяції. Пролапс мітрального клапану та фенотипічні ознаки ДСТ // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 160-163. doi: 10.15407/internalmed2020.02.160.
2. Nikolenko OЕ. [Clinical epidemiology of connective tissue dysplasia (CTD) in the student population. Mitral valve prolapse and phenotype of CTD]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:160-163. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.160.