Ілля Ілліч Мечников і медичний факультет Харківського університету.

Проф. І.В. Білозьоров, М.І. Кириченко, Е.С. Проценко, Т.С. Міщенко, Н.А. Ремньова, Т.І. Лядова.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Незважаючи на той факт, що І. І. Мечников був зоологом за освітою, його внесок в розвиток медицини є неоціненним. У статті розкриваються деталі біографії цього вченого, що вказують на той факт, що його шлях у медицину був не випадковим і почався раніше, ніж захоплення зоологією. Крім того, стаття зачіпає проблему ролі Харківського університету у становленні І. І. Мечникова як вченого. Незважаючи на відоме твердження, що цей великий вчений був самоуком і сам проклав свій шлях до успіху в науці, оскільки не мав достатніх ресурсів для розкриття своїх талантів в провінційному університеті, автори приходять до висновку, що біографії харківських сучасників І. І. Мечникова демонструють протилежне – ресурси для реалізації його як ученого в університеті були, проте низка деяких обставин не дозволила молодому вченому в повній мірі скористатися ними.

Ключові слова: І. І. Мечников, І. П. Щелков, Д. Ф. Лямбль, П. Т. Степанов, Харківський університет.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.008

Download.PDF

Для цитування:

Белозеров, И.В. Илья Ильич Мечников и медицинский факультет Харьковского университета / И.В. Белозеров, М.И. Кириченко, Е.С. Проценко, Т.С. Мищенко, Н.А. Ремнёва, Т.И. Лядова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 8-13. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.008

Belozerov IV, Kiritchenko MI, Protsenko OS, Mishchenko TS, Remnyova NA, Lyadova TI. [Ilya Ilyich Mechnikov and the Faculty of Medicine of Kharkiv University]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):8-13. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.008