Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу.

Доц. Н.М. Кириченко

Сумський державний університет

Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) і пов’язані з ним ускладнення представляють собою серйозну світову проблему охорони здоров’я. Наявність хронічного системного запалення, пов’язаного зі збільшенням маси тіла і зміною функцій і активності жирової тканини може обумовлювати розвиток порушень регуляції обміну глякози і надалі приводити до ЦД2. Метою дослідження було визначення рівнів біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією (АГ) і ожирінням в залежності від наявності або відсутності супутнього ЦД2. Матеріали та методи. Обстежено 70 пацієнток з АГ та ожирінням I – III ступеня у віці від 40 до 60 років . Пацієнти були розділені на групи в залежності від наявності або відсутності ЦД2. Статистична обробка даних проводилася з використанням Statistica for Windows 6.0.

Результати. У жінок з ожирінням III ступеня навіть при відсутності супутнього ЦД2 мали місце більш високі рівні інсулінемії, індексу HOMA-IR і глікозильованого гемоглобіну у порівнянні з пацієнтками з I і II ступенем ожиріння. У пацієнтів з ЦД2 і ожирінням III ступеня реєструвалися достовірно вищі рівні в крові біомаркерів системного запалення в порівнянні з аналогічною групою пацієнтів без ЦД2.Виводи. Наявність супутнього ЦД2 у жінок з АГ та ожирінням III ступеня асоціюється з достовірно більш високими рівнями в крові біомаркерів системного запалення (СРП, ФНП-α, ІЛ-6), при цьому жінки з ожирінням III ступеня мають достовірно більш високі рівні глікемії і інсулінемії, порівняно з пацієнтками з I і II ступенем ожиріння навіть при відсутності ЦД2.У жінок з ожирінням I і II ступенів наявність цукрового діабету асоціюється з достовірно більшим рівнем СРП.

Ключові слова: ожиріння, цукровий діабет, запалення, маркери, артеріальна гіпертензія, жінки.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.043

Download.PDF(укр)

Для цитування:

1. Кириченко, Н.М. Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 43-47. doi: 10.15407/internalmed2020.01.043

2. Kyrychenko NM. [Biomarker of systemic inflammation in women with arterial hypertension and obesity, depending on the presence of type 2 diabetes]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:43-47. doi: 10.15407/internalmed2020.01.043. Ukrainian.