Медичні факультети середньовічних університетів: Історія. Система управління. Особливості викладання.

Президент Української Академії Історії Медицини, д.м.н., професор А.А. Опарін

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра терапії, ревматології і клінічної фармакології

Українська Академія Історії Медицини

 У роботі висвітлені основні етапи становлення, розвитку, устрою та особливості викладання на медичних факультетах у середньовічних університетах Європи. Показано, що система викладання у середньовічних університетах жорстко контролювалася і спрямовувалася папською церквою. Встановлено, що статика у розвитку медичних факультетів середньовічних університетів була обумовлена пануванням середньовічної церкви і її небіблейських догматів про безсмертя душі, поклоніння святим, безроздільній владі духовенства, протиставлення віри і науки і так далі, які, з одного боку, робили розвиток медичної науки і освіти неможливим в принципі, а з іншої—замінювали саме поняття науки і освіти проповіддю грубих забобонів.

Ключові слова: середньовічний університет, медичний факультет, викладання, устрій.

https://dx.doi.org/10.15407/

Download.PDF(рос)

Для цитування:

1. Опарин, А.А. Медицинские факультеты средневековых университетов: история, система управления, особенности преподавания // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 28-42. doi: 10.15407/internalmed2020.01.028.

2. Oparin AA. [Medical faculties of medieval universities: history, structure, features of tution]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:28-42. doi: 10.15407/internalmed2020.01.028. Russian.