Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: сучасні методи лікування

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова

Харківський національний медичний університет

В даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність переростають в епідемію. Вперше діабетична кардіоміопатія в якості самостійної діагностичної одиниці була описана в 1972 році Shirley Rubler і колегами. В даний час найбільш поширеним фенотипом кардіоміопатії при діабеті є рестриктивний тип, який характеризується наявністю діастолічної дисфункції міокарду лівого шлуночка та серцевою недостатністю зі збереженою систолічною функцією міокарду лівого шлуночка. Несподіваним для наукового світу стало те, що жорсткий контроль глікемії за допомогою інсуліну і препаратів сульфонілсечовини не призводить до очікуваного зниження ризику важкої серцевої недостатності та серцево-судинної смерті при цукровому діабеті 2 типу. Вплив протидіабетичних препаратів на ризик розвитку серцево-судинних ускладнень вивчається у все більшій кількості клінічних досліджень. В цьому огляді ми спробуємо підсумувати основні питання сучасного лікування діабету 2 типу та вплив цукровознижувальних препаратів на розвиток серцевої недостатності.

Ключові слова: цукровий діабет, серцева недостатність, діабетична кардіоміопатія, метформін, глітазони, інкретини, інгібітори натрієвого глюкозотранспортера 2.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.022

Download.PDF(рос)

Для цитування:

1. Журавлева, Л.В. Сердечная недостаточность у больных диабетической кардиомиопатией: современные методы лечения / Л.В. Журавлева, Н.В. Сокольникова, Т.А. Рогачева // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 22-27. doi: 10.15407/internalmed2020.01.02

2. Zhuravlyova LV, Sokolnikova NV, Rogachova TA. [Heart failure in patients with diabetic cardiomyopathy: modern methods of treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:22-27. doi: 10.15407/internalmed2020.01.022.