Міокардіальні м’язові містки коронарних артерій: діагностика і лікування у практиці сімейного лікаря

Проф. Т.М. Тихонова1, ас. О.Ю. Бичкова1, ас. Т.С. Бутова1, А.С. Внукова2.

1-Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

2-Харківська медична академія післядипломної освіти

 У статті викладені дані про поширеність, етіопатогенетичні аспекти, клінічні прояви, особливості діагностики та принципи лікування міокардіального м’язового містка. Звертається увага сімейних лікарів і лікарів-педіатрів на своєчасну діагностику даного вродженого стану. Наведено клінічний випадок діагностованого міокардіального м’язового містка у пацієнта з атеросклерозом коронарних артерій.

Ключові слова: коронарні артерії, міокардіальний м’язовий місток, діагностика, лікування.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.018.

Download.PDF(укр)

Для цитування:

1.Тихонова, Т.М. Міокардіальні м’язові містки коронарних артерій: діагностика і лікування у практиці сімейного лікаря / Т.М. Тихонова, О.Ю. Бичкова, Т.С. Бутова, А.С. Внукова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 18-21. doi: 10.15407/internalmed2020.01.018.

2. Tykhonova TM, Bychkova OYu, Butova TS, Vnukova AS. [Myocardial muscle coronary arteries: diagnosis and treatment in the practice of a family doctor]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:18-21. doi: 10.15407/internalmed2020.01.018. Ukrainian.