Внесок артеріальної гіпертензії в формування кінцевих точок хвороб системи кровообігу за даними популяційних досліджень

Проф. Є.Я. Ніколенко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Хвороби системи кровообігу займають перше місце в структурі смертності в Україні (63,7%), загальноприйняті в клініко-епідеміологічних дослідженнях кінцеві точки в більшості випадків формуються за рахунок ІХС та її факторів ризику. В роботі представлені підходи до оцінки вкладу артеріальної гіпертензії в формування кінцевих точок ХСК. Протягом 5 років обстежено організовані контингенти чоловіків (1868) і жінок (2146) 20-59 років і неорганізована популяція чоловіків 40-59 років (7629), жителів адміністративного району м. Харкова. Кінцеві точки включали нові випадки смертельного і несмертельної інфаркту міокарда. При наявності ІХС кількість ІМ була в 4,5 рази більше, ніж при її відсутності, в більшій мірі це стосувалося ІМ з летальним виходом, де співвідношення було семиразовим – 7,3 проти 1,1 на 1000 осіб / років. Поширеність АГ серед осіб 20-59 років обох статей склала 23,8%. У хворих АГ кількість нових випадків ІМ була на 70% більше, ніж при її відсутності, але летальних ІМ було в три рази більше (3,6 проти 1,3 на 1000 осіб / років). Розраховано спектральну функцію величини (Р, х) розподілу смертності від інфаркту міокарда. При АГ цей показник склав 0,39, нижче для ІХС (Р = 0,9), але значно вище для надлишкової маси тіла (Р = 0,18) і низької фізичної активності (Р = 0,08). При поєднанні всіх трьох факторів ризику спостерігається синергічний ефект, який, однак, нижче ніж для ІХС.

Ключові слова: клініко-епідеміологічні дослідження, прогноз, кінцеві точки серцево-судинних захворювань, ІХС, артеріальна гіпертензія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.127

Download.PDF

Для цитування:

  1. Ніколенко, Є.Я. Внесок артеріальної гіпертензії у формування кінцевих крапок хвороб системи кровообігу за даними популяційних досліджень // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 127-129. doi: 10.15407/internalmed2019.02.127
  2. Nikolenko EYa. [Contribution of hypertension to the formation of endpoints of diseases of the circulatory system according to population studies]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:127-129. doi: 10.15407/internalmed2019.02.127. Ukrainian.