Застосування кверцетину в ліпосомальній формі для оптимізації метаболічної терапії ішемічної хвороби серця.

Проф. О.М. Корж

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра загальної практики — сімейної медицини

Проведено вивчення клінічної ефективності та безпеки дієтичної добавки L-Кверцет в складі комплексної терапії хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги II функціонального класу з урахуванням їх впливу на клінічний перебіг захворювання, толерантність до фізичного навантаження і функціональний стан ендотелію. Показано, що включення L-Кверцету до складу комплексної терапії у хворих стабільною стенокардією напруги II ФК призводить до поліпшення клінічного перебігу стенокардії, дозволяє достовірно збільшити переносимість фізичних навантажень та якість життя пацієнтів. Застосування L-Кверцета покращує показники функції ендотелію, що є одним з основних факторів профілактики розвитку і прогресування атеросклерозу і ІХС, а також обумовлює підвищення ефективності антиангінальної фармакотерапії.

Ключові слова: кверцетин, ішемічна хвороба серця, ендотелій

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.118

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Корж, А.Н. Применение кверцетина в липосомальной форме для оптимизации метаболической терапии ишемической болезни сердца / Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 118-123. doi: 15407/internalmed2021.02.118
  2. Korzh OM. Primenenie kvercetina v liposomal’noj forme dlya optimizacii metabolicheskoj terapii ishemicheskoj bolezni serdca. [The application of quercetin in liposomal form for optimization of metabolic therapy of coronary artery disease]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:118-123. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.118