Харківський університет та брати Шумлянські

Проф. І. В. Белозьоров, доц. Б.А. Рогожин

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківська медична академія післядипломної освіти, Українська академія історії медицини

Презентовано порівняльне дослідження біографій видатних лікарів і вчених братів Олександра та Павла Шумлянських. Показано, що вони зробили значний внесок у розвиток і вдосконалення вищої медичної освіти в Російській імперії на рубежі XVIII — XIX століть. Їх діяльність сприяла переходу від підготовки лікарів у госпітальних школах до навчального процесу, що створило основу для формування університетської медичної освіти. Олександр Шумлянський розробив, а Павло безпосередньо взяв участь у впровадженні системи вищої медичної освіти в Харківському університеті де першим займав посаду декана медичного факультету.

Ключові слова: Харківський університет, медична освіта, Олександр Шумлянский, Павло Шумлянский.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.006

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Белозеров, И.В. Харьковский университет и братья Шумлянские / И.В. Белозеров, Б.А. Рогожин // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 6-10. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.006

  2. Belozorov IV, Rogozhin BA. Kharkovskiy universitet i bratya Shumlyanskiye. [Kharkiv University and the Shumlyansky brothers]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:6-10. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.006