Харківське медичне товариство: гортаючи сторінки історії (до 160-річчя утворення товариства).

Доц. Д.К. Милославський

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України»

В історико-медичному нарисі висвітлюється діяльність закладів охорони здоров’я Харкова до та після створення у 1861 році Харківського медичного товариства, наводяться дані щодо його засновників, видатних особистостей та корифеїв терапевтичної школи, з якими пов’язана діяльність товариства, його Президентів, акцентується увага на сучасному етапі діяльності Харківського медичного товариства, його лікарняному фонді та будівлях, видавничій діяльності товариства

Ключові слова: Харківське Медичне Товариство, історія діяльності, засновники, видатні особистості, корифеї терапевтичної школи.

https://dx.doi.org/15407/internalmed2021.02b.011

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Милославський, Д.К. Харківське медичне товариство: гортаючи сторінки історії (до 160-річчя утворення товариства) // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 11-18. doi: 15407/internalmed2021.02b.011
  2. Miloslavsky DK. Kharkivske medychne tovarystvo: hortaiuchy storinky istorii (do 160-richchia utvorennia tovarystva). [Kharkiv medical society: flipping through the pages of history (to the 160th anniversary of the formation of the society)]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:11-18. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.011