Фібриляція передсердь у хворих на цукровий діабет.

Проф. С.А. Серік, к.м.н. В.І. Строна

«Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», Харків

У статті підсумовуються основні клінічні та теоретичні дані щодо особливості перебігу фібриляції передсердь (ФП) в поєднанні з цукровим діабетом (СД). Потенційний зв’язок між цими коморбідними станами проаналізовано на підставі результатів епідеміологічних і рандомізованих досліджень, дана оцінка гендерних особливостей перебігу ФП у цієї категорії хворих. Особливу увагу приділено патогенетичним основам розвитку ФП при СД (фіброз, нейрогуморальна регуляція, порушення енергетичного метаболізму кардіоміоцитів, окислювальний стрес, генетичні фактори, порушення електролітного обміну).

Ключові слова: цукровий діабет, фібриляція передсердь, фактори ризику, фіброз передсердь, вегетативна регуляція, конексін.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.103

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Серик, С.А. Фибрилляция предсердий у больных сахарным диабетом / С.А. Серик, В.И. Строна // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 103-117. doi: 15407/internalmed2021.02.103
  2. Serik SA, Strona VI. Fibrillyaciya predserdij u bol’nykh sakharnym diabetom. [Atrial fibrillation in diabetic patients]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:103-117. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.103