Особливості якості життя у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень у осіб молодого віку.

Проф. А.Г. Опарін, Н.В. Семенова, к.м.н. Т.Н. Опаріна

Харківська медична академія післядипломної освіти

Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) найбільш часто супроводжує гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Дослідження якості життя у молодих пацієнтів практично не проводилися. Мета нашого дослідження – вивчити особливості якості життя молодих пацієнтів з поєднаним перебігом ГЕРХ та ХОЗЛ. Нами були взяті дві групи пацієнтів: перша група – з наявністю неерозивної ГЕРБ в поєднанні з ХОЗЛ I-II ступеня; друга група – з ізольованою неерозивною ГЕРБ. До групи контролю увійшли практично здорові особи. Якість життя досліджуваних визначили за допомогою міжнародних стандартизованих опитувальників GERD-Q, GIQLI, WHOQOL -BREF, які оцінюють фізичне і психологічне здоров’я, соціальні відносини і навколишнє середовище. В ході дослідження було встановлено, що у хворих ГЕРХ з супутньою ХОЗЛ зазначалося достовірне зниження якості життя в порівнянні з пацієнтами ГЕРБ без супутньої патології і контрольною групою. Показано, що у хворих ГЕРХ в поєднанні з ХОЗЛ, в першу чергу, зниження якості життя відбивається у фізичній та емоційній сферах життя, а у хворих з ізольованою ГЕРХ переважають розлади гастроентерологічної спрямованості. Зниження якості життя в соціальних сферах достовірно відзначається в обох групах. Отримані дані свідчать про ступінь впливу поєднаної патології на рівень якості життя пацієнтів, який перевищує таку при ізольованому перебігу захворювання і служить одним з факторів, що ускладнює перебіг ГЕРБ і ХОЗЛ.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хронічна обструктивна хвороба легень, якість життя.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.099

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Опарін, А.Г. Особливості якості життя у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень у осіб молодого віку / А.Г. Опарін, Н.В. Семенова, Т.Н. Опаріна // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 99-102. doi: 15407/internalmed2021.02.099
  2. Oparin AG, Semenova NV, Oparina TN. [Features of the quality of life in patients with a non-erosive form of gastroesophageal reflux disease with concomitant chronic obstructive pulmonary disease in young people]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:99-102. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.099