Міокардит, асоційований із інфекцією COVID-19

Д.мед.н. Ісаєва Г. С.
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

У статті підсумовані сучасні дані щодо проблеми міокардиту в пацієнтів із інфекцією COVID-19. Висвітлено особливості патогенезу, факторів ризику, особливості клінічних проявів і лікування міокардиту. Окрема увага присвячена поствакцинальному міокардиту. Продемонстровано гетерогенність клінічних проявів і тяжкості перебігу міокардиту. Розглядаються можливі підходи й показання для проведення протизапальної терапії. Ведення пацієнтів із тяжким перебігом міокардиту потребує залучення лікарів різних спеціальностей і прийняття рішення під час призначення протизапальної терапії разом із кардіологом.  

Ключові слова: інфекція COVID-19, міокардит, глюкокортикостероїди. 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.064  

Download.PDF (ukr) 

Для цитування: 

Ісаєва, Г.С. Міокардит, асоційований із інфекцією COVID-19 // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 64-68. doi:  10.15407/internalmed2022.01.064   

Isaeva GS. Miokardyt, asotsiiovanyi iz infektsiieiu COVID-19. [Myocarditis associated with COVID-19 infection]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:64-68. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.064