Адипокіни та серцево-судинні захворювання: клінічне та терапевтичне значення.

Проф. О.М. Корж, Я.М. Філенко.

Харківська медична академія післядипломної освіти.

У статті розглянуті питання патогенезу гіпертонічної хвороби та фоні адипокінового дисбалансу. Адипокіни приймають безпосередню участь у механізмах підвищення артеріального тиску, атерогенезі, регуляції оксидативного стресу, згортанні крові та розвитку неінфекційного запалення. Не дивлячись на великий вибір антигіпертензивних засобів на фармацевтичному ринку, досягнення цільового рівня артеріального тиску залишається непростим завданням. Основною проблемою в лікуванні гіпертонічної хвороби є розвиток резистентності до фармакотерапії у пацієнтів. У патогенезі розвитку резистентної гіпертонічної хвороби велике значення відіграє гіперпродукція адипокінів та прозапальних цитокінів з підвищенням жорсткості магістральних судин. Саме цьому, адипокіни можуть бути реалізаторами механізму негативного впливу на серцево-судинну систему. Вивчення їх патофізіологічної ролі може зробити їх терапевтичною мішенню боротьбі з серцево-судинними захворюваннями.

Ключові слова: адипокіни, гіпертонічна хвороба, серцево-судинні захворювання, атеросклероз, лептин, резистин, оментин, вісфатин.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.047

Download.PDF

Для цитування:

  1. Корж, А.Н. Адипокины и сердечно-сосудистые заболевания: клиническое и терапевтическое значение / А.Н. Корж, Я.Н. Филенко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 47-53. doi: 10.15407/internalmed2020.02.047.
  2. Korzh ОМ, Fylenko YN. [Adipokines and cardiovascular diseases: clinical and therapeutic value]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:47-53. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.047.