Медичні факультети університетів Нового Часу.

Проф. Опарін О.А.

Харківська медична академія післядипломної освіти.

У статті проведено дослідження становлення і розвитку медичних факультетів університетів нового часу, що будуються в основному по моделі єзуїтів або протестантів. Проведено порівняльне дослідження цих двох моделей, що грунтувалися, як на абсолютно протилежною ідеології, так і структурі і організації учбового процесу. Ієзуїтська модель побудови університетів грунтувалася на відділенні поняття науки від моралі, пануванні ієзуїтської схоластики, наявності «Індексів заборонених книг», зневаги експериментальною наукою, сама університетська програма була підпорядкована церковним ієзуїтським догматам, наукові дослідження перевірялися церковними догматами єзуїтів, складанні і контролю університетської про-грами церквою, домінуванні у викладанні на зовнішню релігійну форму, обмеженні прав і свобод студентів та викладачів, перетворенні університетів, як розсадників забобонів, відсутності анатомічного дослідження, панування середньовічних уявлень про хворобу, панування середньовічного методу лікування хвороб, проголошення переконання Галену, Арістотелю непорушними для медицина.В той же час протестантська модель університетів будувалася на принципах про нерозривність науки і моралі, відкидання схоластики, відсутності релігійної цензури в науці, наявності експериментальної науки, університетська програма узгоджувалася з розвитком науки, наукові дослідження перевірялися експериментом, відсутності дискримінації за релігійною ознакою, свободою академічної думки і про-грами, домінуванні у викладанні на внутрішній духовний зміст, дотриманні прав і свобод студентів і викладачів, неприйнятті забобонів і фанатизму, наявності анатомічних досліджень, наукового вивчення хвороби, розробці методів лікування, заснованих на наукових уявленнях.

Ключові слова : університет, освіта, новий година, єзуїти, протестантизм.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.033

Download.PDF

Для цитування:

  1. Опарин А.А. Медицинские факультеты университетов Нового Времени // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 33- doi: 10.15407/internalmed2020.02.033.
  2. Oparin OA. [Medical Faculties of early modern period Universities]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:33-46. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.033.