Міастенія: клініка, діагностика, лікування.

Доц. О.П. Завальна, доц. О.Л. Тондій, доц. В.А. Флорікян.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Дана клінічна лекція присвячена одній з найважливіших проблем сучасної неврології — вивчення клініки, діагностики та лікування міастенії. Велику увагу приділено особливостям етіології, патогенезу, клінічних проявів, диференціального діагнозу і сучасного лікування міастенії. Наведено класифiкації хвороби, діагностичні критерії міастенії з урахуванням вікових та гендерних аспектів; обговорені сучасні стратегії лiкування міастенiї; описані нові методи, що дозволяють оцінити динаміку, прогноз захворю-вання, сучасне патогенетичне і симптоматичне лікування міастенії.

Ключові слова: міастенія, ураження нервово-м’язового синапсу.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.017

Download.PDF

Для цитування:

  1. Завальная, Е.П. Миастения: клиника, диагностика, лечение / Е.П. Завальная, О.Л. Тондий, В.А. Флорикян// Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 17-32. doi: 10.15407/internalmed2020.02.017.
  2. Zavalna OP, Tondiy OL, Florikian VA. [Myastenia: clinic, diagnosis, treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoimed. 2020;2:17-32. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.017.