Етичні і психологічні аспекти взаємовідношення «лікар-пацієнт»

Проф. О.М. Ковальова.

Харківський національний медичний університет

Стаття присвячена розгляду моделей взаємовідношень між лікарем та пацієнтом в практичній діяльності. Представлені визначення патерналістської, контрактної, колегіальної моделі, «доктор-центрованої медицини», «пацієнт-центрованої медицини» з висвітленням їх переваг та недоліків. Знач-на увага приділена методології інформованої згоди з трактовкою провідних критеріїв. Детально описано організаційні етапи отримання інформованої згоди пацієнтів в медичній практиці. Надано визначення комунікативної компетентності лікаря та її значення для професійної діяльності. Розглянуто вербальні та невербальні компоненти процесу обміну інформацією між лікарем та пацієнтом. Окреслено перспективи оптимізації професійно-особистісних відношень в системі «лікар-пацієнт».

Ключові слова: взаємовідношення «лікар-пацієнт», інформована згода, комунікативна компетентність.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.012

Download.PDF

Для цитування:

  1. Ковалёва О.Н. Этические и психологические аспекты взаимоотношения «врач-пациент» // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 12-16. doi: 10.15407/internalmed2020.02.012.
  2. Kovalyova OM. [Ethical and psychological aspects of the doctor-patient relationship]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:12-16. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.012.