№2(11) // 2019

№2(11) // 2019

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02

Download.PDF №2(11)//2019

Питання загальної медицини.Симпозіум.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, О.Є. Чернякова. Мікробіота і мережева медицина.

Питання ендокринології. Симпозіум.

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Т.А. Рогачова, ас. Н.В. Сокольнікова. Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: особливості патогенезу та діагностики

Питання гастроентерології. Симпозіум.

Проф. О.Я. Бабак, проф. Н.М. Железнякова, ас. А.О. Рождественська. Потенційна роль калістатину як нового біомаркера неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби.

Питання ревматології. Симпозіум.

Проф. Л.М. Пасієшвілі , проф. Н.М. Железнякова. Хвороби сполучної тканини. Системний червоний вовчак: розповсюдженість, етіопатогенез, серологічна діагностика.

Питання психосоматики. Лекція.

Проф. В.Є. Гончаров, проф. В.М. Козідубова, проф. С.М. Долуда, доц. Є.М. Баричева, доц. О.В. Гурницький. Роль депресії в лікарській практиці.

Питання диференційної діагностики. Симпозіум.

Проф. І.Д. Спіріна, ас. О.М. Гненна. Аналіз рівня депресії та тривожності у ВІЛ інфікованих в залежності від наявності девіантної поведінки.

Питання гастроентерології. Симпозіум.

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко. Ерозивна та неерозивна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. О.А. Опарін. Медицина Києвської Русі та двоєвірство

Питання кардіології. Симпозіум.

Проф. О.М. Корж. Діагностика і лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Ж.М. Перцева. Родоначальник харківської наукової акушерської школи Іван Павлович Лазаревич (до 190-річчя від дня народження).

Питання гастроентерології. Симпозіум.

Ас. А.С. Внукова. Особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.

Питання неврології. Симпозіум.

Доц. В.А Флорікян, доц. О.П. Завальна, доц. О.Л. Тондій, І.В. Мороз. Арахноїдити головного мозку.

Питання коморбідних патології. Оригінальне дослідження.

Доц. К.О. Просоленко. Оцінка показників фетуїну-А у пацієнтів з коморбідностю неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії.

Питання гастроентерологіі. Орігінальное дослідження.

Ас. А.А. Кудрявцев. Роль та місце греліну в патології захворювань органів шлунково-кишкового тракту.

Питання гематології. Огляд.

Ас. С.В. Іванченко, В.О. Аралова. Питання й проблеми діагностики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних .

Питання гастроентерології. Симпозіум.

Доц. К.В. Вовк, доц. О.В. Сокруто, доц. О.Г. Резніченко, доц. С.В. Гріднєва, ас. М.В. Мартиненко. Тактика сімейного лікаря при захворюваннях жовчовивідної системи (діагностичні критерії).

Питання коморбідних патології. Оригінальне дослідження.

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов. Роль ендотеліну-1 та мелатоніну у механізмах коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому обструктивного апное сну.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. К.К. Васильєв. До 200-річчя виходу в світ книги Р. Лаенека «Про опосередковану аускультацію, або розпізнавання хвороб легень і серця, засноване на новому методі дослідження».

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Б.В. Ткач  Товариство подільських лікарів — одне із перших наукових лікарських товариств на території України.

Питання кардіології. Огляд.

Проф. Є.Я. Ніколенко. Внесок артеріальної гіпертензії у формування кінцевих крапок хвороб системи кровообігу за даними популяційних досліджень.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. В.С. Єрмілов. Випускники медичного факультету Харківського університету в Миколаєві.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

В.І. Троян, О.С. Снурніков, А.В. Чинілін, проф. В.О. Прасол. Професор М.Л. Володось та його роль у розвитку світової хірургії. До 85-річчя від дня народження

Дистанційне навчання. 

Банк тестів.