Потенційна роль каллістатіну як нового біомаркера неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби

Проф. О.Я. Бабак, проф. Н.М. Железнякова, ас. А.О. Рождественська

Харківський національний медичний університет

Відомо, що неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) визнана одним з найбільш поширеним захворюванням в XXI столітті. Варіантом коморбидного перебігу захворювання є розвиток НАЖХП на тлі гіпертонічної хвороби (ГХ), яка збільшує ризики прогресування неалкогольного стеатозу до неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). Недоліки біопсії печінки визначають актуальність пошуку нових неінвазивних методів підтвердження діагнозу, визначення форми НАЖХП і прогнозування ступеня тяжкості патології.

Огляд присвячений вивченню потенційної можливості використання протизапального біомеркера каллістатіну для неінвазивної діагностики стадії неалкогольний жирової хвороби печінки в поєднанні з гіпертонічною хворобою, оцінки фібротичних змін печінки і прогнозування тяжкості перебігу НАЖХП на тлі ГХ у таких груп пацієнтів.

Ключові слова: каллістатін, неалкогольна жирова хвороба печінки, неалкогольний стеатогепатит, гіпертонічна хвороба, біомаркерів, неінвазивна діагностика.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.018

Download.PDF

Для цитування:

  1. Бабак, О.Я. Потенційна роль калістатину як нового біомаркера неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби / О.Я. Бабак, Н.М. Железнякова, А.О. Рождественська // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 18-23. doi: 10.15407/internalmed2019.02.018.
  2. Babak OYa, Zhelezniakova NM, Rozhdestvenska AO. [The potential role of kallistatin as a new biomarker in non-invasive diagnostics of non-alcoholic fatty liver disease with hypertension]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:18-23. doi: 10.15407/internalmed2019.02.018.