Хвороби сполучної тканини. Системний червоний вовчак: розповсюдженість, етіопатогенез, серологічна діагностика

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова

Харківський національний медичний університет

У роботі розглядаються загальні питання системних захворювань сполучної тканини, проводится класифікація хвороб. Як приклад такого захворювання представлений системний червоний вовчак: питання етіології, патогенезу, серологічної діагностики. Дається характеристика методів дослідження і проводиться оцінка їх чутливості.

Ключові слова: системні захворювання сполучної тканини, системний червоний вовчак, етіопатогенез, серологічна діагностика

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.024

Download.PDF

Для цитування:

  1. Пасієшвілі, Л.М. Хвороби сполучної тканини. Системний червоний вовчак: розповсюдженість, етіопатогенез, серологічна діагностика / Л.М. Пасієшвілі, Н.М. Железнякова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 24-29. doi: 10.15407/internalmed2019.02.024
  2. Pasiyeshvili LM, Zheleznyakova NM. [Systemic diseases of the connective tissue. Systemic lupus erythematosus: prevalence, etiopathogenesis, serological diagnosis]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:24-29. doi: 10.15407/internalmed2019.02.024. Ukrainian.