Роль депресії в лікарській практиці

Проф. В.Є. Гончаров, проф. В.М. Козідубова, проф. С.М. Долуда, доц. Є.М. Баричева, доц. О.В. Гурницький

Харківська медична акдемія післядипломної освіти

Наданий матеріал дозволяє зрозуміти масштаби проблеми депресивних розладів. Описані особливості скарг та перебігу захворювання, які дозволяють виявляти його на ранніх етапах. Запронована тактика надання допомоги, що спирається на сучасні досягнення психіатрії.

Ключові слова: депресія, діагностика, лікування.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.030

Download.PDF

Для цитування:

  1. Гончаров, В.Е. Роль депрессии во врачебной практике / В.Е. Гончаров, В.М. Козидубова, С.М. Долуда, Э.Н. Барычева, А.В. Гурницкий // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 30-35. doi: 10.15407/internalmed2019.02.030
  2. Goncharov VE, Kozidubova VM, Doluda SM, Barycheva EN, Gurnickiy AV. [Role Of Depression In Medical Practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:30-35. doi: 10.15407/internalmed2019.02.030. Russian.