Аналіз рівня депресії та тривожності у ВІЛ інфікованих в залежності від наявності девіантної поведінки

Проф. Спіріна И.Д., ас. Гненна О.М.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна, м. Дніпро

У статті наведено результати комплексного клініко-психодіагностичного обстеження 114 ВІЛ інфікованих пацієнтів. За результатами дослідження визначено, що депресивні розлади є найбільш частими непсихотичними психічними розладами, що зустрічаються у хворих з ВІЛ / СНІД. Частота тривожних і депресивних порушень складає 43,9% (95% ДІ 34,8% — 53,0%), за даними BDI-ІІ обстеження — 76,4%. Збільшення їх частоти до 92,1% спостерігається при наявності девіантних форм поведінки (р<0,001). Отримані дані свідчать про те, що девіантна поведінка може погіршити ступінь психічного розладу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

Ключові слова: ВІЛ інфіковані, непсихотичні психічні розлади, девіантна поведінка, депресія, тривога, психопатологічна симптоматика.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.036

Download.PDF

Для цитування:

  1. Спіріна, І.Д. Аналіз рівня депресії та тривожності у ВІЛ інфікованих в залежності від наявності девіантної поведінки / І.Д. Спіріна, О.М. Гненна // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 36-41. doi: 10.15407/internalmed2019.02.036
  2. Spirina ID, Hnenna OM. [Analysis Of Depression Level Among HIV Infected In Dependence On The Presence Of Deviant Behavior]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:36-41. doi: 10.15407/internalmed2019.02.036. Ukrainian.