Ерозивна та неерозивна форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко

Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті розглянуто питання сучасного розуміння клітинних і молекулярних механізмів патогенезу ГЕРХ-асоційованого запалення слизової оболонки стравоходу припускає складні і багатофакторні імуноопосередковані ефекти повторної дії рефлюксів шлункового вмісту з різною величиною рН. До недавнього часу зміна показників добової рН-метрії в кислу сторону чітко асоціювалося з наявністю рефлюкс-езофагіту. Проте, виявилось, що зв’язок кислотної дії і прояву симптомів у пацієнтів не завжди є достовірним. Нині наявний спектр досліджень дозволяє виділяти окремі фенотипи ГЕРХ і НЕРХ і визначати оптимальні напрями терапії на підставі додаткових методів дослідження і оцінки імпедансу слизової оболонки стравоходу, манометрії, гістопатологічних методів і психометрії.

Розширення уявлень про механізми формування і прогресу ГЕРХ ставить певні завдання виділення найбільш достовірних способів діагностики захворювання, що в наступному дозволить визначити найбільш раціональні підходи до терапії пацієнтів і профілактики розвитку таких ускладнень ГЕРХ, як ерозійний езофагіт, стравохід Барретта і аденокарцинома стравоходу.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, неерозивна рефлюксна хвороба, стравохід Барретта, Н.pylori, інгібітори протонної помпи, езофагогастроскопія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.042

Download.PDF

Для цитування:

  1. Звягінцева, Т.Д. Ерозивна та неерозивна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні / Т.Д. Звягінцева, Я.К. Гаманенко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 42-49. doi: 10.15407/internalmed2019.02.042
  2. Zvyagintseva TD, Gamanenko YaK. [Erosive And Non-Erosive Forms Of Gastroesophageal Reflux Disease]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:42-49. doi: 10.15407/internalmed2019.02.042. Ukrainian.