Медицина Києвської Русі та двоєвірство

Проф. О.А. Опарін

Харківська медична академія післядипломної освіти

У роботі показано, що система двоєвірства, яка була штучним поєднанням язичницьких догматів, представлень і обрядів із християнським вченням, призвела до з’єднання язичницьких і християнських уявлень про хвороби, в результаті яких лікарям і медицині не залишилося в принципі місця для її лікування. Система двоєвірства привела до неприйняття світської медицини, як такої і прирівнювання заняття нею до боговідступництва, що призвело фактично до відсутності світської медицини в Київській Русі. Показано, що система двоєвірства сприяла підтримці украй низького освітнього рівня населення і розквіту забобонних представлень у суспільстві у вигляді віри в сни, прокляття, астрологію і магію. Встановлено, що двоєвірство сприяло розробці і широкому впровадженню украй фанатичних релігійних і небіблейських за своєю суттю практик, спрямованих на лікування і профілактику захворювань у вигляді фактичного обожнювання ікон, приписуванні магічній охоронній силі наузам, амулетам і хрестам, самокатувань і виснажень плоті, вимовленні молитов-змов. Таким чином, система двоєвірства стала провідним чинником, що зумовив статику в розвитку, як медичної освіти, так і медичної практики і науки в Київській Русі.

Ключові слова: медицина, двоєвірство, Київська Русь.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.050

Download.PDF

Для цитування:

  1. Опарин, А.А. Медицина Киевской Руси и двоеверие // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 50-62. doi: 10.15407/internalmed2019.02.050
  2. Oparin OA. [The medicine of Kievan Rus and dual faith]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:50-62. doi: 10.15407/internalmed2019.02.050. Russian.