Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: особливості патогенезу та діагностики

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Т.А. Рогачова, ас. Н.В. Сокольнікова

Харківський національний медичний університет

На даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність переростають в епідемію. У 1972 році Shirley Rubler з колегами дав визначення діабетичної кардіоміопатії, як такої, що не залежить від атеросклерозу і гіпертонії. Останнім часом більш поширеним фенотипом діабетичної кардіоміопатії став так званий рестриктивний тип — з наявністю діастолічної дисфункції міокарду лівого шлуночка, зі серцевою недостатністю із збереженою систолічною функцією міокарду.

Також були виявлені нові механізми розвитку серцевої недостатності при діабетичній кардіоміопатії: мікросудинна ендотеліальна дисфункція, що призводить до порушення вазодилятації при підвищенні потреби міокарда в кисні, і порушення обміну вільних жирних кислот, що призводять до порушення синтезу аденозинтрифосфорної кислоти в кардіоміоцитах.

Тут ми підсумовуємо основні питання, надаючи огляд поточних даних.

Ключові слова: цукровий діабет, серцева недостатність, інсулінорезистентність, діастолічна дисфункція, діабетична кардіоміопатія, мікросудинна ендотеліальна дисфункція, вільні жирні кислоти.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.012

Download.PDF

Для цитування:

  1. Журавлева, Л.В. Сердечная недостаточность у больных диабетической кардиомиопатией: особенности патогенеза и диагностики / Л.В. Журавлева, Т.А. Рогачева, Н.В. Сокольникова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 12-17. doi: 10.15407/internalmed2019.02.012.
  2. Zhuravlyova LV, Rogachova TA, Sokolnikova NV. [Heart Failure In Patients With Diabetic Cardiomyopathy: Pathogenesis, Diagnosis, Treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:12-17. doi: 10.15407/internalmed2019.02.012. Russian.