Мікробіота і мережева медицина

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, О.Є. Чернякова

Харківський національний медичний університет

Харківський обласний клінічний диспансер радіаційного захисту населення

У статті викладено сучасні уявлення про мікробіоту як децентралізовану мережеву структуру, що знаходиться у постійному зворотному зв’язку з ієрархічною мережею господаря, його мозком. серцево-судинною, респіраторною, сечовидільною, імунною системами, утворюючи мережу «мікробіота-макробіонт». Висвітлюються проблеми мережевої медицини: взаємозв’язки між молекулярно-генетичним походженням і фенотиповими проявами різних захворювань, які виявляються завдяки побудові складних безмасштабних мереж, значення соціальних зв’язків різної природи, роль сумлінності, спостережливості, компетентності лікаря, який досліджує пацієнта, для результативності мережевого аналізу, можливості виділити у мережі центральні вузли, які є потенційними мішенями для таргетної терапії. Нагальною метою натепер є будування мікробіотичної мережі хвороб людини, центральним вузлом якої стане мікробіота як підвалина для створення нової мережевої парадигми хвороб та їхнього мультитаргетного лікування.

Ключові слова: мікробіота, мережева медицина, мережа «мікробіота — макробіонт», центральні вузли, таргетна терапія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.005

Download.PDF

Для цитування:

  1. Семидоцкая, Ж.Д. Микробиота и сетевая медицина / Ж.Д. Семидоцкая, И.А. Чернякова, М.Ю. Неффа, А.Е. Чернякова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 5-11. doi: 10.15407/internalmed2019.02.005.
  2. Semidotskaya ZD, Chernyakova IA, Neffa MYu, Chernyakova AE. [Microbiota and Network Medicine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:5-11. doi: 10.15407/internalmed2019.02.005. Russian.